All In One SEO Pack cho Blogger 2016

Hướng dẫn thêm plugin All In One SEO Pack cho Blogger 2016, đây là một plugin hỗ trợ SEO tốt với đầy đủ những tính năng và rất đơn giản. Cài đặt tất cả chỉ trong vài dòng html, giúp bạn SEO blog tốt hơn.
All In One SEO Pack cho Blogger 2016

Cách cài đặt All In One SEO Pack

Bước 1: Vào MẪU > Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Nhấn Ctrl + F tìm <head>
Bước 3: Chèn đoạn code sau xuống dưới thẻ vừa tìm.
<meta content='IE=edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<!-- Favicon -->
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<!-- Facebook -->
<meta content='FB APP ID' property='fb:app_id'/>
<meta content='FB ADMIN ID' property='fb:admins'/>
<!-- Open ID -->
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<!-- RSS -->
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<!-- Author -->
<link href='https://plus.google.com/xxx/posts' rel='publisher'/>
<meta content='https://www.facebook.com/xxx' property='article:author'/>
<!-- SEO DC Tag -->
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='DC.title'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='dc.creator'/>
<meta expr:content='data:blog.url' name='DC.identifier'/>
<!-- SEO Description Tag -->
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='DC.subject'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='DC.description'/>
<!-- SEO Keywords Tag -->
<meta content='Keywords' name='keywords'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<!-- SEO Title Tag -->
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<!-- SEO Local Tag -->
<meta content='vi_vn' property='og:locale'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='10.830271;106.619568' name='geo.position'/>
<meta content='10.830271, 106.619568' name='ICBM'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
</b:if>
</b:if>
<meta content='website' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.isMobile'><meta content='noindex,nofollow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<!-- SEO Title Tag -->
<title><data:blog.pageName/></title>
<!-- Noindex -->
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'><meta content='noindex, nofollow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;,keyworks&quot; + &quot;,keyworks&quot; + &quot;,keyworks&quot; + &quot;,keyworks&quot;' name='keywords'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- Debug Facebook - Keywords - Description - Image -->
<meta content='Description' property='og:description'/>
<meta content='Keywords' name='keywords'/>
<meta content='Img 470 x250' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.homepageUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:site_name'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if>
</b:if>
<!-- Image Prop -->
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.blogspotFaviconUrl' property='og:image'/>
</b:if></b:if>
<!-- Description -->
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta content='Description' property='og:description'/>
</b:if>
<!-- Schema -->
<script type='application/ld+json'>{ &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;url&quot;: &quot;http://domain.com/&quot;, &quot;potentialAction&quot;: { &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;http://domain.com/?q={search_term}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term&quot; } }</scrip

2 comments

  1. Bác chia sẻ cách làm bình luận như của bác đi, em làm trang Mật ong Rừng Mai Tân nó ẩu quá :(

    ReplyDelete

:v
;3
:)
:D
:P
:*
:`
:♥
:O
-_-
:"(
:H
:(
:Z
:T
:<