Tiện ích Social content locker cho Blogger

Tiện ích Social content locker cho Blogger Bạn có những nội dung đặc biệt và bạn muốn người đọc xem được thì phải like, share facebook, +1, share google thì mới hiện nội dung nhằm tăng like và +1 cho website. Mình thấy một số code phải like, +1 mới hiện nội dung ở trên google hiện đã quá cữ nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tiện ích Social content locker cho Blogger nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn.

Cài đặt tiện ích Social content locker cho Blogger

Bước 1: Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Chèn đoạn code sau trên </head>

<style type='text/css'>
.widget-social-locker .widget-social-locker-strong, .widget-social-locker .widget-social-locker-message, .widget-social-locker .widget-social-locker-timer, .widget-social-locker .widget-social-locker-error-title, .widget-social-locker-error-text {
 font: normal normal 400 13px/23px &quot;Arial&quot;, &quot;Helvetica&quot;, sans-serif;;
 color: #111;
}
.widget-social-locker iframe {margin: 0 !important}
.widget-social-locker,
.widget-social-locker .widget-social-locker-outer-wrap,
.widget-social-locker .widget-social-locker-inner-wrap {
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
}
.widget-social-locker-error {
 display: block !important;
 padding: 20px !important;
 font: normal normal 400 12px/18px &quot;PT Sans&quot;, sans-serif !important;
 background-color: #ffebe8 !important;
 border: 1px solid #dd3c10 !important;
 text-align: left !important;
 -webkit-text-shadow: none !important;
 -moz-text-shadow: none !important;
 text-shadow: none !important;
 margin: 20px 0 !important;
 color: #000 !important;
}
.widget-social-locker {
 position: relative !important;
 background-color: #f9f9f9;
 padding: 25px;
 margin: 20px auto;
 max-width: 650px;
}
.widget-social-locker p {margin: 0}
.widget-social-locker .widget-social-locker-text {text-align: center}
.widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong {
 font-size: 16px;
 font-weight: bold;
 display: inline-block;
}
.widget-social-locker-state-error .widget-social-button {display: none}
.widget-social-locker .widget-social-locker-error-body {text-align: center}
.widget-social-locker .widget-social-locker-error-title,
.widget-social-locker .widget-social-locker-error-text {text-shadow: none}
.widget-social-locker .widget-social-locker-error-title {
 text-align: center;
 display: inline-block;
 background-color: #cc0000;
 font-size: 14px;
 line-height: 100%;
 padding: 4px 10px;
 color: #fff;
 vertical-align: top;
}
.widget-social-locker .widget-social-locker-error-title:hover {background-color: #ee0000}
.widget-social-locker .widget-social-locker-error-text {
 background: #c00;
 color: #fff;
 padding: 10px;
 margin-top: 15px;
}
.widget-social-locker .widget-social-locker-error-body .widget-social-locker-error-text {display: none}
.widget-social-locker-buttons {text-align: center}
.widget-social-locker-text + .widget-social-locker-buttons {margin-top: 5px}
.widget-social-locker-button-inner-wrap {
 height: 40px;
 min-width: 120px;
 padding: 10px;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
}
.widget-social-locker-state-loading .widget-social-locker-button-inner-wrap {background: url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/ydhccxnf391zixg/timtim.gif') 50% 50% no-repeat}
.widget-social-button {min-width: 104px}
.widget-facebook-button,
.widget-google-button,
.widget-twitter-tweet {width: 104px}
.widget-social-locker-button-overlay {
 width: 100%;
 border-bottom: none;
}
.widget-social-locker-button-inner-wrap {position: relative}
.widget-social-locker-button {
 display: inline-block;
 vertical-align: top;
 text-align: left;
}
.widget-social-locker.widget-social-locker-no-counters .widget-social-locker-button {text-align: center}
.widget-social-locker-button-overlay {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
}
.widget-social-locker-button {
 margin: 10px 5px 0 5px;
 background-color: #f2f2f2;
}
.widget-social-button {
 overflow: hidden;
 padding: 1px;
 position: relative;
 top: -1px;
}
.widget-social-locker-opera .fb-like {
 position: relative;
 top: -2px;
}
.widget-social-locker-button-facebook-like .fb-like span {
 vertical-align: top !important;
 -moz-box-sizing: content-box;
 box-sizing: content-box;
}
.widget-facebook-share-button {line-height: 1%}
.widget-social-locker-vertical .widget-facebook-share-button span {top: 1px}
.widget-facebook-share-button-overlay {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
 cursor: pointer;
 z-index: 20;
}
.widget-facebook-share-button-overlay:hover {background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1)}
.widget-social-locker-button .fb-like span,
.widget-social-locker-button .fb-like iframe {height: 22px}
.widget-social-locker-button .fb-like span {
 overflow: hidden;
 padding: 0 1px;
}
.widget-social-locker-button-unsupported {
 font-size: 10px;
 text-align: center;
 line-height: 13px;
}
.widget-social-locker-button-overlay * {
 position: absolute;
 width: 100%;
 top: 0;
 left: 0;
}
.widget-social-locker-overlay-front,
.widget-social-locker-overlay-back {
 height: 100%;
 top: 0;
 left: 0;
 -moz-box-sizing: content-box;
 box-sizing: content-box;
}
.widget-social-locker .widget-social-locker-timer {
 position: absolute;
 right: 5px;
 bottom: 5px;
 z-index: 10;
}
.widget-social-locker .widget-social-locker-timer,
.widget-social-locker .widget-social-locker-timer * {
 font: normal normal 400 12px/12px sans-serif;
}
.widget-social-locker .widget-social-locker-timer {
 color: #000;
 margin-left: 5px;
}
.widget-social-locker .widget-social-locker-timer-counter {font-weight: bold}
.widget-google-button {position: relative}
.widget-social-locker-flip .widget-social-locker-button-inner-wrap {
 perspective: 500px;
 perspective-origin: 50% 0;
 -webkit-perspective: 500px;
 -webkit-perspective-origin: 50% 0;
 -moz-perspective: 500px;
 -moz-perspective-origin: 50% 0;
}
.widget-social-locker-flip .widget-social-locker-button-overlay {
 display: block;
 transform-origin: bottom;
 transform-style: preserve-3d;
 transition: transform .3s ease;
 transform: translate(0);
 -webkit-transform-origin: bottom;
 -webkit-transform-style: preserve-3d;
 -webkit-transition: -webkit-transform .3s ease;
 -webkit-transform: translateY(0) rotateX(0);
 -moz-transform-origin: bottom;
 -moz-transform-style: preserve-3d;
 -moz-transition: -moz-transform .3s ease;
 -moz-transform: translate(0);
 text-decoration: none !important;
}
.widget-social-locker-flip .widget-social-locker-overlay-back {
 transform: rotateX(-180deg) translateZ(4px);
 -webkit-transform: rotateX(-180deg) translateZ(4px);
 -moz-transform: rotateX(-180deg) translateZ(4px);
}
.widget-social-locker-flip .widget-social-locker-overlay-header {
 height: 4px;
 transform-origin: top;
 transform: rotateX(-90deg);
 -webkit-transform-origin: top;
 -webkit-transform: rotateX(-90deg);
 -moz-transform-origin: top;
 -moz-transform: rotateX(-90deg);
}
.widget-social-locker-touch .widget-social-locker-button-overlay {cursor: pointer}
.widget-social-locker-no-touch .widget-social-locker-flip:hover .widget-social-locker-button-overlay,
.widget-social-locker-flip-hover .widget-social-locker-button-overlay {
 display: block !important;
 transform: translateY(4px) rotateX(-105deg);
 -webkit-transform: translateY(4px) rotateX(-105deg);
 -moz-transform: translateY(4px) rotateX(-105deg);
}
.widget-social-locker-flip:hover .widget-social-locker-overlay-back {border-top: 2px solid #eee}
.widget-social-locker .widget-social-locker-state-error.widget-social-locker-button .widget-social-locker-overlay-text {
 text-decoration: line-through;
 color: #fff;
 text-shadow: none;
}
.widget-social-locker-locker-1 .fb-like span,
.widget-social-locker-locker-1 .fb-like iframe {width: 118px !important}
.widget-social-locker-locker-1 {
 padding: 20px;
 margin: 10px auto 15px auto;
 border: 0;
 background-color: transparent;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-inner-wrap {
 border: 3px solid #fefefe;
 background-color: #f7f7f7;
 padding: 30px;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-outer-wrap {
 border: 1px solid #e6e6e6;
 -moz-box-shadow: 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.08);
 -webkit-box-shadow: 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.08);
 box-shadow: 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-text,
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-timer,
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-timer * {
 -webkit-text-shadow: 1px 1px 2px #fff;
 -moz-text-shadow: 1px 1px 2px #fff;
 text-shadow: 1px 1px 2px #fff;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong:before,
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong:after {
 content: &#39;&#39;;
 display: inline-block;
 width: 11px;
 height: 14px;
 margin: 0 9px;
 background: url('https://lh5.googleusercontent.com/-Q4lZdCkCSJ4/V0wSSXd_CfI/AAAAAAAAG0U/AIxBHxqE1aUkonqt575kqPGnrFQcKxppQCLcB/s1600/icon-lock.png') 0 2px no-repeat;
}
@media screen and (max-width: 500px) {
 .widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong: before, 
 .widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong: after {display: none}
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong:after {margin-left: 10px}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button {
 padding: 4px;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-inner-wrap,
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-overlay {
 height: 34px;
 min-width: 118px;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-inner-wrap {
 padding: 7px;
 -moz-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.25);
 -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.25);
 box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button .widget-social-locker-overlay-front {
 background: #eaeaea;
 background-image: url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/d4znrj3m61dioct/locker-1.png');
 background-repeat: repeat-x;
 box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, .25);
 -moz-box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, .25);
 -webkit-box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, .25);
 position: relative;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button .widget-social-locker-overlay-icon {
 height: 34px;
 width: 44px;
 background: url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/8lc4d7l7ykqm32k/social-icons.png') 0 50% no-repeat;
 position: absolute;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button .widget-social-locker-overlay-line {
 position: absolute;
 left: 41px;
 top: 7px;
 height: 21px;
 width: 0;
 border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.11);
 border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16);
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button .widget-social-locker-overlay-text {
 font-size: 14px;
 font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;Helvetica&quot;, sans-serif;
 line-height: 34px;
 color: #fff;
 text-align: center;
 position: static;
 padding-left: 42px;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button .widget-social-locker-overlay-back {background: #eaeaea}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button .widget-social-locker-overlay-header {background: #eaeaea}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-twitter .widget-social-locker-overlay-front {
 background: rgb(0, 191, 238);
 background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzAwYmZlZSIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEwMCUiIHN0b3AtY29sb3I9IiMwMGExZTMiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iMSIvPgogIDwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+CiAgPHJlY3QgeD0iMCIgeT0iMCIgd2lkdGg9IjEiIGhlaWdodD0iMSIgZmlsbD0idXJsKCNncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkKSIgLz4KPC9zdmc+);
 background: -moz-linear-gradient(top, rgba(0, 191, 238, 1) 0%, rgba(0, 161, 227, 1) 100%);
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, rgba(0, 191, 238, 1)), color-stop(100%, rgba(0, 161, 227, 1)));
 background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(0, 191, 238, 1) 0%, rgba(0, 161, 227, 1) 100%);
 background: -o-linear-gradient(top, rgba(0, 191, 238, 1) 0%, rgba(0, 161, 227, 1) 100%);
 background: -ms-linear-gradient(top, rgba(0, 191, 238, 1) 0%, rgba(0, 161, 227, 1) 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, rgba(0, 191, 238, 1) 0%, rgba(0, 161, 227, 1) 100%);
 filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=&#39;#00bfee&#39;, endColorstr=&#39;#00a1e3&#39;, GradientType=0 );
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-twitter .widget-social-locker-overlay-icon {background-position: -132px 8px}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-twitter .widget-social-locker-overlay-back {background: #24b1e5}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-twitter .widget-social-locker-overlay-header {background: #368acd}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-facebook .widget-social-locker-overlay-front {
 background: rgb(85, 129, 188);
 background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzU1ODFiYyIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9Ijk5JSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzI1NWI5ZCIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgPC9saW5lYXJHcmFkaWVudD4KICA8cmVjdCB4PSIwIiB5PSIwIiB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiBmaWxsPSJ1cmwoI2dyYWQtdWNnZy1nZW5lcmF0ZWQpIiAvPgo8L3N2Zz4=);
 background: -moz-linear-gradient(top, rgba(85, 129, 188, 1) 0%, rgba(37, 91, 157, 1) 99%);
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, rgba(85, 129, 188, 1)), color-stop(99%, rgba(37, 91, 157, 1)));
 background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(85, 129, 188, 1) 0%, rgba(37, 91, 157, 1) 99%);
 background: -o-linear-gradient(top, rgba(85, 129, 188, 1) 0%, rgba(37, 91, 157, 1) 99%);
 background: -ms-linear-gradient(top, rgba(85, 129, 188, 1) 0%, rgba(37, 91, 157, 1) 99%);
 background: linear-gradient(to bottom, rgba(85, 129, 188, 1) 0%, rgba(37, 91, 157, 1) 99%);
 filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=&#39;#5581bc&#39;, endColorstr=&#39;#255b9d&#39;, GradientType=0 );
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-facebook .widget-social-locker-overlay-icon {background-position: 15px 9px}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-facebook .widget-social-locker-overlay-back {background: #46629e}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-facebook .widget-social-locker-overlay-header {background-color: #314775}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-google .widget-social-locker-overlay-front {
 background: #5c5c5c;
 background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzVjNWM1YyIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEwMCUiIHN0b3AtY29sb3I9IiMxNTA5MGQiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iMSIvPgogIDwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+CiAgPHJlY3QgeD0iMCIgeT0iMCIgd2lkdGg9IjEiIGhlaWdodD0iMSIgZmlsbD0idXJsKCNncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkKSIgLz4KPC9zdmc+);
 background: -moz-linear-gradient(top, #5c5c5c 0%, #15090d 100%);
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #5c5c5c), color-stop(100%, #15090d));
 background: -webkit-linear-gradient(top, #5c5c5c 0%, #15090d 100%);
 background: -o-linear-gradient(top, #5c5c5c 0%, #15090d 100%);
 background: -ms-linear-gradient(top, #5c5c5c 0%, #15090d 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, #5c5c5c 0%, #15090d 100%);
 filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=&#39;#5c5c5c&#39;, endColorstr=&#39;#15090d&#39;, GradientType=0 );
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-google .widget-social-locker-overlay-icon {background-position: -18px 9px}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-google .widget-social-locker-overlay-back {background: #494647}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-google .widget-social-locker-overlay-header {background-color: #111111}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-linkedin .widget-social-locker-overlay-front {
 background: #0076a3;
 background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzAwNzZhMyIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEwMCUiIHN0b3AtY29sb3I9IiMwMDU1NzUiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iMSIvPgogIDwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+CiAgPHJlY3QgeD0iMCIgeT0iMCIgd2lkdGg9IjEiIGhlaWdodD0iMSIgZmlsbD0idXJsKCNncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkKSIgLz4KPC9zdmc+);
 background: -moz-linear-gradient(top, #0076a3 0%, #005575 100%);
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #0076a3), color-stop(100%, #005575));
 background: -webkit-linear-gradient(top, #0076a3 0%, #005575 100%);
 background: -o-linear-gradient(top, #0076a3 0%, #005575 100%);
 background: -ms-linear-gradient(top, #0076a3 0%, #005575 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, #0076a3 0%, #005575 100%);
 filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#0076a3', endColorstr='#005575', GradientType=0 );
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-linkedin .widget-social-locker-overlay-icon {background-position: -58px 8px}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-linkedin .widget-social-locker-overlay-back {background: #286b8d}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-button-linkedin .widget-social-locker-overlay-header {background-color: #19465d}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-cross {
 top: 28px;
 right: 28px;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-timer {
 right: 30px;
 bottom: 28px;
 color: #777;
}
.widget-social-locker-locker-1 .widget-social-locker-state-loading .widget-social-locker-button-inner-wrap {background-image: url('https://dl.dropboxusercontent.com/s/ydhccxnf391zixg/timtim.gif')}
.widget-social-locker-locker-2 {
 padding: 15px;
 border: 0;
 -moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7), inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7), inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7), inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 -webkit-border-radius: 15px;
 -moz-border-radius: 15px;
 border-radius: 15px;
 text-shadow: 0 1px 1px #fff;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.03);
}
.widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-outer-wrap {
 padding: 30px;
 -webkit-border-radius: 11px;
 -moz-border-radius: 11px;
 border-radius: 11px;
 -webkit-shadow: 0 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.25), inset 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);
 -moz-box-shadow: 0 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.25), inset 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);
 box-shadow: 0 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.25), inset 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);
 background: rgb(247, 247, 247);
 background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 0.5) 0%, rgba(240, 240, 240, 0.5) 100%);
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, rgba(255, 255, 255, 0.5)), color-stop(100%, rgba(240, 240, 240, 0.5)));
 background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 0.5) 0%, rgba(240, 240, 240, 0.5) 100%);
 background: -o-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 0.5) 0%, rgba(240, 240, 240, 0.5) 100%);
 background: -ms-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 0.5) 0%, rgba(240, 240, 240, 0.5) 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0.5) 0%, rgba(240, 240, 240, 0.5) 100%);
}
.widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong:before,
.widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong:after {
 content: &#39;&#39;;
 display: inline-block;
 width: 11px;
 height: 14px;
 margin: 0 9px;
 background: url(&#39;https://lh5.googleusercontent.com/-Q4lZdCkCSJ4/V0wSSXd_CfI/AAAAAAAAG0U/AIxBHxqE1aUkonqt575kqPGnrFQcKxppQCLcB/s1600/icon-lock.png&#39;) 0 2px no-repeat;
}
@media screen and (max-width: 500px) {
 .widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong: before, 
 .widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-text .widget-social-locker-strong: after {display: none}
}
.widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-button {
 -moz-border-radius: 7px;
 -webkit-border-radius: 7px;
 border-radius: 7px;
 -webkit-box-shadow: inset 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);
 -moz-box-shadow: inset 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);
 box-shadow: inset 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0px 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);
}
.widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-cross {
 top: 20px;
 right: 20px;
}
.widget-social-locker-locker-2 .widget-social-locker-timer {
 right: 23px;
 bottom: 21px;
}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-like-es_ES,
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-share-es_ES {width: 114px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-like-ru_RU,
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-share-ru_RU {width: 124px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-like-pl_PL,
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-share-pl_PL {width: 120px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-like-de_DE,
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-share-de_DE {width: 120px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-has-counters .widget-facebook-share-pt_BR {width: 130px !important}
.widget-social-locker .widget-facebook-like-count-none .fb_iframe_widget {display: inline-block !important}
.widget-social-locker .widget-facebook-like-count-none .fb-like {
 overflow: hidden;
 width: 50px !important;
}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .fb-share-button {
 overflow: hidden;
 width: 60px !important;
}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-es_ES .fb-like {width: 78px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-share-es_ES .fb-share-button {width: 81px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-pt_PT .fb-like {width: 59px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-share-pt_PT .fb-share-button {width: 71px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-fr_FR .fb-like {width: 63px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-share-fr_FR .fb-share-button {width: 73px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-ru_RU .fb-like {width: 81px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-share-ru_RU .fb-share-button {width: 91px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-fi_FI .fb-like {width: 68px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-share-fi_FI .fb-share-button {width: 43px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-pl_PL .fb-like {width: 77px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-share-pl_PL .fb-share-button {width: 87px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-de_DE .fb-like {width: 85px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-like-pt_BR .fb-like {width: 59px !important}
.widget-social-locker-horizontal.widget-social-locker-no-counters .widget-facebook-share-pt_BR .fb-share-button {width: 98px !important}
</style>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/r37ziq6re5so3lq/content-locker-hihi.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery(document).ready(function ($) {
$('#content_locker .to-lock').sociallocker({
buttons: {order:["facebook-like","google-plus"]},
facebook: {url:"https://www.facebook.com/dangbuipage1"},
google: {url:"http://www.dangbui.com"},
text: {
header: "Nội Dung Đã Được Khóa",
message: "Hãy like - theo dõi - +1 để xem nội dung khóa."
},
locker: {close: true, timer:0,},
theme: "locker-2"
});
});
//]]>
</script>
Tùy chỉnh:
- Thứ tự button: "facebook-like" - "google-plus" (các bạn có thể đổi chỗ cho nhau).
- Link Social: Thay link Facebook và Google thành link của các bạn.
- Timer:0 (các bạn có thể thay thành số giây nếu không muốn like để mở khóa).
- Có 3 Style cho các bạn lựa chọn là: locker-0 - locker-1locker-2.

Cách khóa nội dung khi đăng bài

Bước 1: Chuyển qua Tab soạn thảo HTML
Bước 2: Chèn nội dung cần khóa vào trong đoạn HTML sau

<article id="content_locker">
<div class="to-lock" style="display:none;">
///////// NỘI DUNG MUỐN KHÓA //////////////
</div>
</article>
- Thay ///////// NỘI DUNG MUỐN KHÓA ////////////// bằng nội dung mà bạn muốn người đọc phải like, share facebook và +1 thì mới xem được.

Tiện ích này rất tiện dụng nhưng bạn cũng nên sử dụng vào đúng mục đích và hợp lý vì nếu dùng quá nhiều trong 1 bài viết sẽ gây cảm giác khó chịu cho người dùng.

8 comments

:v
;3
:)
:D
:P
:*
:`
:♥
:O
-_-
:"(
:H
:(
:Z
:T
:<